Vårt partnerskap med WWF

dbramante1928 arbetar för hållbar produktion för alla våra produkter och distribution, förpackningar och energiförbrukning. Vi har satt upp höga mål och är fast beslutna att uppnå dem: en positiv natur- och klimatutveckling med WWF som vägledare.

På vår väg mot en positiv miljöpåverkan erkänner detta partnerskap utmaningarna med klimatförändringar och naturförstöring.

Genom vårt partnerskap med WWF åtar vi oss att minska våra egna koldioxidutsläpp i enlighet med vetenskapliga rön och att samarbeta nära med våra leverantörer för att minska deras koldioxidutsläpp, samtidigt som vi producerar mer förnybar energi för att balansera vår globala energiförbrukning.

WWF arbetar för att hjälpa lokalsamhällen att bevara naturresurserna de är beroende av, för att förändra marknader och politik i riktning mot hållbarhet samt för att skydda och återställa arter och deras livsmiljöer. Våra insatser säkerställer att naturens värde återspeglas i beslutsfattandet från lokal till global nivå.

WWF:s arbete är inriktat på sex mål:

Easy to wear

#dbramante1928