WWF varit världens ledande oberoende naturskyddsorganisation i 60 år. Deras uppdrag är att skapa en värld där människor och vilda djur kan trivas tillsammans.

För att uppnå sitt uppdrag hittar WWF sätt att hjälpa till att förändra framtiden för världens vilda djur, floder, skogar och hav, trycker på för att minska koldioxidutsläppen så att katastrofala klimatförändringar kan undvikas och kräver åtgärder för att hjälpa människor att leva hållbart, inom ramen för vår enda planet.

WWF arbetar för att hjälpa lokalsamhällen att bevara naturresurserna de är beroende av, för att förändra marknader och politik i riktning mot hållbarhet samt för att skydda och återställa arter och deras livsmiljöer. Våra insatser säkerställer att naturens värde återspeglas i beslutsfattandet från lokal till global nivå.

WWF:s arbete är inriktat på sex mål:

Easy to wear


 

Naturen är avgörande för människans existens och en god livskvalitet, eftersom den tillhandahåller och upprätthåller den luft, det sötvatten och den jord som vi alla är beroende av. Den reglerar också klimatet, tillhandahåller pollinering och skadedjursbekämpning och minskar effekterna av naturkatastrofer.

Indexet Living Planet 2020 visar att de globala populationerna av däggdjur, fåglar, amfibier, reptiler och fiskar har minskat med i genomsnitt 68 procent på mindre än ett halvt sekel (från 1970 till 2016).

Den främsta orsaken till denna dramatiska nedgång är förlust och försämring av livsmiljöer, inklusive avskogning, som beror på hur vi som människor producerar livsmedel.

Easy to wear

Naturen visar oss på så många sätt en enkel sanning: vi är starkare tillsammans. På WWF har de en vision om en värld där människor och natur trivs - men vi kan bara nå dit om vi alla spelar en roll.

Vi kan bara nå dit om vi arbetar tillsammans.

Vår planet är i fara och vi måste agera nu.
Är du oroad över att de globala temperaturerna nu är de högsta sedan mätningarna inleddes?
Är du orolig för att vi bara har 12 år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C och undvika en klimatkollaps?

Är du upprörd över att de övervakade populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och groddjur globalt sett har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016?
Är du orolig för att plastföroreningar bidrar till en global förlust av biologisk mångfald?

Vi behöver din hjälp för att skydda vår planet.

 

#dbramante1928