Vores arbejde i Rwenzori Mountains National Park, Uganda

Vores partnerskab med WWF i Rwenzori Mountains Nationalpark vil sætte en stopper for skovrydning og tab af biodiversitet ved at forbedre forvaltningen og samarbejdet med de lokale beboere om alternative og mere bæredygtige levebrød.

 

Rwenzori Mountains National Park dækker næsten 1.000 kvadratkilometer frodig bjergskråning, også kendt som ›Mountains of the Moon‹. Nationalparken ligger på grænsen mellem Uganda og Den Demokratiske Republik Congo og er både et kerneområde for biodiversitet og udpeget som et biodiversitet-hotspot.

Området betragtes som et nationalt "vandtårn", der forsyner 2 millioner mennesker med ferskvand, og både virksomheder og befolkningen er afhængige af området for at få adgang til vand, landbrug, fiskeri, vandkraft, transport, industriel produktion osv.

Nationalparken er truet af skovrydning, krybskytteri og fragmentering af levesteder. En betydelig vækst (3,6 % om året) i en allerede tæt befolkning, kombineret med omfattende fattigdom, betyder meget begrænset adgang til landbrugsjord, arbejdspladser, byggematerialer og brænde.

Dette har skubbet befolkningen længere ind i parken, resulterende i ulovlig fældning og krybskytteri.

Nationalparken bestræber sig på at opretholde den nødvendige parkforvaltning og beskyttelse af området, men den nuværende indkomst er utilstrækkelig, når det kommer til at standse en massiv skovrydning og betydelige tab af biodiversitet.

Easy to wear

#dbramante1928