Vores arbejde for klimaet

Klimaændringer og naturforringelse er store globale udfordringer. Vi har et ansvar for at operere på en måde, der hjælper til at beskytte planeten for de kommende generationer.

Vores ambition er at blive CO2-neutral i vores aktiviteter gennem fortsatte investeringer i vedvarende energi og ved at øge vores operationelle energieffektivitet.

Vi udfordrer vores leverandører til at gøre det samme.

 

HVORFOR VIL VI GØRE NOGET VED KLIMAFORANDRINGER?

Vores planet er blevet 1ºC varmere i løbet af det sidste århundrede. Klimaændringerne gør stor skade på vores dyreliv og levesteder og bringer folks liv og hjem i fare.

Vi ved, at klimaændringer finder sted, og vi ved, at de skyldes vores handlinger. Jordens atmosfære varmer hurtigere op, end den sandsynligvis nogensinde før har gjort. I nogle tilfælde ændrer vejrmønstre, klimaer og naturlige miljøer sig hurtigere, end dyrelivet eller folk kan nå at tilpasse sig.

Derfor bliver mange af verdens største udfordringer, fra fattigdom til udryddelse af vilde dyr og planter, gjort endnu større pga. klimaændringerne. Og det bliver værre, hvis vi ikke gør noget.

Men vi kan gøre noget ved det.

 

Easy to wear

Definitions of scope 1, 2 and 3
Scope 1 includes direct emissions from owned or controlled sources, e.g. company facilities, company cars.
Scope 2 includes indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company.
Scope 3 includes all other indirect emissions that occur in a company’s value chain, e.g. purchased goods and services, waste generation and transportation.

 

Hvis man tænker på kulstofneutralitet, som svarende til at være netto-nuludleder, så betyder klimapositiv (eller kulstof-negativ), at man fjerner yderligere kulstof fra at atmosfæren, uanset om man udleder det eller ej.

You may say we are dreamers, but we're not the only ones.

For at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius inden 2050 - og opfylde forpligtelsen i FNs Paris-aftale om klimaændringer - er vi alle nødt til at reducere CO2-udledningerne hurtigt. Vi kan ikke gøre det alene, men sammen er det muligt at nå dette ambitiøse mål.

I henhold til Drivhusgasprotokollen og valideret af SBTI beregner vi udledninger ved at opdele dem i tre scopes - Scopes 1, 2 og 3. Ved at vælge denne tilgang har vi en omfattende "baseline"-analyse, der giver os vores udgangspunkt og viser os den mest effektive måde at reducere vores fremtidige klimaaftryk på.

F.eks. ved at reducere vores luftfragt (435 g*) og i stedet fragte ad søvejen (5g*) eller med jernbane (35 g*) kan vi yderligere reducere de eksisterende udledninger i 2021.

Samtidig samarbejder vi med vores fragtpartnere om at finde måder, hvorpå vi kan fragte vores produkter med færre udledninger fra brændstoffer, som Mærsk f.eks. gør. De arbejder på skibe drevet af CO2-neutral e-methanol.

*CO2 emissions by mode of transportation, g CO2/ton-km - IMO GHG Study 2009

 

 

Vi forpligter os på at reducere vores fremtidige CO2-udledning og indhente vores historiske klimaaftryk, fra vi blev grundlagt i 2011. Dette vil vi opnå ved at samarbejde med WWF og gennem skovprojekter, der vil tackle klimaændringer og standse tab af levesteder, bevare biodiversiteten og forbedre de lokale livsvilkår.

Vi har sat os for at blive klimapositive i 2030 ved at reducere flere drivhusgasudledninger end vores værdikæde udsender, mens vi stadig skaber vækst i vores dbramante1928 forretning. For at opnå dette vil vi:


1. Fremme bæredygtige valg ved at designe produkter, der er genanvendelige, genbrugte eller upcyclede fra eksisterende materialer, der ellers ville være endt på lossepladser eller endnu værre, i havet.


2. Stræbe efter 100 % vedvarende energi, udfasning af fossile brændstoffer og løbende forbedring af energieffektiviteten i vores supply chain samt gøre det muligt for vores kunder at gøre det samme gennem de produkter og tjenester, vi tilbyder.

Naturen er afgørende for den menneskelige eksistens og en god livskvalitet, der giver og opretholder den luft, jord og ferskvand, som vi alle er afhængige af. Den regulerer også klimaet, giver bestøvning og skadedyrsbekæmpelse og reducerer effekten af naturkatastrofer.
Living Planet Index 2020 viser, at globale populationer af pattedyr, fugle, padder, krybdyr og fisk har lidt et gennemsnitligt fald på 68% på mindre end et halvt århundrede (fra 1970 til 2016).
Hovedårsagen til denne dramatiske nedgang er tab og nedbrydning af levesteder, herunder skovrydning, drevet af måden hvorpå vi som menneskehed producerer fødevarer.

#dbramante1928