Ansvarsfraskrivelse - Juridisk meddelelse

dbramante1928 ApS garanterer ikke, at oplysningerne på webstedet er fuldstændige, nøjagtige eller opdaterede. Selv om vi bestræber os på at give korrekte oplysninger om farver, billeder, tekster, priser og lagerbeholdning, kan der forekomme unøjagtigheder, typografiske fejl eller udeladelser. I tilfælde af forkerte priser eller tilgængelig lagerbeholdning giver vi dig mulighed for at annullere ordren og forbeholder os selv muligheden for at annullere. dbramante1928 ApS forbeholder sig ret til at ændre indholdet og oplysningerne på webstedet til enhver tid. 

dbramante1928 ApS er ikke ansvarlig for nogen indirekte eller direkte skader, herunder tabt fortjeneste, der skyldes oplysningerne på dette websted eller på anden måde er forbundet til webstedet. Dette gælder også for alle websteder, som vi linker til. dbramante1928 ApS er ikke ansvarlig for indholdet af disse eksterne websteder. Vi kan ikke gøres ansvarlige for, at webstedet er midlertidigt utilgængeligt, men vi gør alt for at sikre adgangen til webstedet.

Personoplysninger

To optimize the design of the website and track preferences we use cookies, which are not connected to personal data.

For at optimere designet af webstedet og spore præferencer anvender vi cookies, som ikke er forbundet med personoplysninger.
dbramante1928 ApS gemmer kun personoplysninger, der er leveret af dig selv, fx i forbindelse med indkøb i vores webshop eller ved tilmelding til vores nyhedsbrev. Alle personoplysninger behandles fortroligt, og vi vil hverken sælge eller videregive personoplysninger til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt (fx med et fragtefirma). 

Alle rettigheder forbeholdes. Alle rettigheder tilhører dbramante1928. dbramante1928 & 19twenty8. Logoer er registrerede varemærker tilhørende dbramante1928 ApS. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Apple og Apple-logoet er varemærker, som tilhører Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPhone, iPad, iPod og MacBook er varemærker, der tilhører Apple Inc.

Vi er forpligtet til at oplyse dig om linket til onlinetvistbilæggelse i forbindelse med forbrugertvister i overensstemmelse med EU-forordning nr. 524/2013: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

#dbramante1928